top of page

Gratis busvervoer

Een kind heeft recht op gratis busvervoer naar de dichtstbijzijnde school van het net van de vrije keuze die het type onderwijs aanbiedt waarnaar het attest van de leerling verwijst.

Onze school kan bij uw bezoek snel bekijken of uw kind recht heeft op gratis busvervoer.

bottom of page