top of page

7. Klassen?

In elke klas wordt gezorgd voor een aangepast klasklimaat zodat kinderen optimaal kunnen leren. Er zijn 10 tot 12 kinderen per klas. De klasopbouw is gestructureerd, evenals het lesgeven en het speelplaatsgebeuren.

We streven naar rust in onze school omdat we merken dat veel leerlingen hier behoefte aan hebben.

We hanteren duidelijke regels en afspraken waar iedereen zich dient aan te houden.

8. De brugklas in het type basisaanbod

Voor een aantal kinderen is een vroege en intensieve aanpak erg zinvol. Deze aanpak kan voor kinderen de kansen verhogen om op latere leeftijd weer aan te sluiten in het aanbod van het gewoon onderwijs.

Dit kan door een gerichte aanpak voor aanvankelijk lezen, werken aan rekenvoorwaarden, ontwikkelen van motorische competenties, gestructureerd en gedifferentieerd taalonderwijs,…

bottom of page