top of page

4. Hoe lang kan uw kind in het buitengewoon onderwijs blijven?

Elk kind mag op onze school blijven tot het schooljaar dat aanvangt in het jaar waarin het kind dertien wordt. 

5. Wat na twee schooljaren in het basisaanbod?

Na 2 schooljaren komt er een evaluatie. Dit is een overleg met de klassenraad en het CLB.  Indien mogelijk gaat de leerling terug naar het gewoon onderwijs. Als de klassenraad en het CLB het advies geven dat een verder verblijf in het basisaanbod aangewezen is, maakt het CLB een nieuw verslag op. De inschrijving is dan weer geldig voor 2 jaar.school blijven tot het schooljaar dat aanvangt in het jaar waarin het kind dertien wordt. 

bottom of page