top of page

10. Naar het middelbaar onderwijs?

Als de klassenraad beslist dat de doelen van het gewoon onderwijs behaald zijn, kan een getuigschrift basisonderwijs worden uitgeschreven. 
Dit is volledig gelijkwaardig aan een getuigschrift behaald in het gewoon basisonderwijs. 

Het kind moet dan naar 1A.

 

Het kan zijn dat de klassenraad beslist dat het kind geen getuigschrift lager onderwijs behaald heeft.

Dan moet het kind doorverwezen worden naar 1B.

 

Het kan zijn dat de klassenraad beslist dat het kind beter verder buitengewoon onderwijs volgt.

Dan kan het kind doorverwezen worden naar de meest passende school voor buitengewoon onderwijs.

 

Het traject van schoolverlaten wordt intens opgevolgd door het leerkrachtenteam, de orthopedagoog, een CLB- medewerker en de directie van onze school. De leerling en de ouders worden bij het hele proces betrokken.
 

bottom of page