top of page

2. Wie zijn de kinderen uit ons type basisaanbod?

Vanuit het decreet basisaanbod:

Dit type is voor kinderen voor wie de onderwijsbehoeften dermate zijn en voor wie al tijdens het gewoon kleuter-  of lager onderwijs aantoonbaar blijkt dat de aanpassingen, waaronder remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen ofwel disproportioneel, ofwel onvoldoende zijn om de leerling binnen het gemeenschappelijk curriculum te kunnen blijven meenemen in een school voor gewoon onderwijs.

Het basisaanbod is er voor kinderen voor wie het in het gewoon onderwijs te snel gaat en voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben dan wat er aangeboden wordt in scholen gewoon onderwijs.

 

Ook kinderen met een ernstige leerstoornis  of kinderen met een problematiek die nog niet helemaal duidelijk is, kunnen bij ons terecht.

Bij type basisaanbod is er geen IQ-afgrenzing, er is geen diagnose nodig als voorwaarde om de stap naar buitengewoon onderwijs te zetten.

bottom of page