top of page

1. In het buitengewoon onderwijs hebben we een uitdagende opdracht.

* De mogelijkheden van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften optimaal aanspreken en in ontwikkeling brengen om de totale persoonlijkheid - het kennen, het kunnen en het zijn - zo evenwichtig mogelijk te ontplooien.

* Kinderen ondersteunen of voorbereiden op volwaardige participatie aan de maatschappij.

* Werken aan een zo groot mogelijke zelfredzaamheid binnen een al dan niet beschermd leef-, bezigheids- of arbeidsmilieu.

* Voorbereiden van onze kinderen op het uitoefenen van een ambt of beroep in het gewone arbeidscircuit.

* Voorbereiden van onze kinderen op het verderzetten van hun studies in het gewoon onderwijs.

* Kortom kinderen opvoeden tot een zo kwalitatief mogelijk leven in wonen, werken en vrije tijd.

bottom of page