top of page

6. Inhoudelijke werking bij het type basisaanbod

We proberen in onze buitengewone school een gepast zorgbeleid uit te stippelen voor al onze leerlingen. We bekijken, per kind, wat de ‘specifieke onderwijsbehoeften’ zijn.

 

Het begrip ‘specifieke onderwijsbehoeften’ slaat op wat een kind specifiek nodig heeft om volwaardig te kunnen deelnemen aan het onderwijs. Het betreft dus noden die extra zijn.

 

In plaats van te focussen op een beperking, legt het begrip ‘specifieke onderwijsbehoeften’ de nadruk op hoe je de omgeving kunt aanpassen aan de specifieke noden of behoeften van elk kind.

Onze school probeert steeds te vertrekken vanuit de sterktes van de leerling.

 

Onze kinderen hebben ‘specifieke ondersteuningsbehoeften’ op het vlak van ‘leren leren’ en op het vlak van ‘socio-emotionele ontwikkeling’ (=SEO).

 

Via het hernieuwen van welbevinden en betrokkenheid willen we leerlingen stimuleren om zelfstandig mee hun eigen leerproces te bepalen, gecoacht door de leerkracht en ondersteund door het hele team.

 

Nederlands, wiskunde en andere leergebieden verdienen voldoende aandacht, dit met een specifieke en aangepaste leerbegeleiding.

Hierbij dient steeds het ontwikkelingsperspectief per kind voor ogen gehouden te worden. Daardoor wordt er vaak individueel, voor elk kind op maat, gewerkt. De leerinhoud wordt aangepast aan de specifieke noden van het kind. Er worden individuele leertrajecten uitgebouwd. Deze trajecten worden op onze school grotendeels gerealiseerd door de uitbouw van hoekenwerk. 

 

Sommige kinderen zijn meer gebaat bij functioneel werken. Functioneel is ‘op een realistische manier verder bouwen op de ervaringen en mogelijkheden van iedere leerling, rekening houdend met de toekomstverwachtingen’.

 

Bij functionele doelen stellen we de vraag: “Wat we vandaag doen, is dat betekenisvol voor dit kind? Staat het in functie van de naaste ontwikkeling van dit kind en in functie van de toekomstperspectieven voor het kind? Wat is het kind met wat het leert? Waarom moet het kind dit leren?

 

Enkele voorbeelden:

  • Rekenen in en om de woning, rekenen in de keuken.

  • Het gebruik van een zakrekenmachine.

  • Reizen met tram, bus en trein, hoe doe je dat?

  • Meten en wegen.

  • Iets kopen, hoe doe je dat?

  • Telefoneren, hoe doe je dat? Hoe gebruik je je gsm? Welke nummers zijn belangrijk? Adressen?

  • Zich op een veilige manier met de fiets begeven in het verkeer.

  • Procentberekening  …

bottom of page