top of page

3. Concreet

* Onze school wordt georganiseerd met een aantal klassen met een geïntegreerde werking en daarnaast een aantal autiklassen met een specifieke autiwerking.

 

* In de autiklassen zitten maximum 8 lln. per klas.

Het aantal lln. per klas in de geïntegreerde werking willen we eveneens zo klein mogelijk houden.

 

* De lln. uit de geïntegreerde werking en de lln. uit de autiklassen krijgen op vaste momenten specifieke lessen socio-emotionele ontwikkeling.

Hierbij gaat het bijvoorbeeld over Theory of Mind (= TOM). Kinderen moeten kennis krijgen over het feit dat iemand anders iets anders kan denken dan het kind zelf. Als een kind die kennis heeft, kan het kind zich inleven in de ander. Kinderen met autisme hebben soms geen TOM of de ontwikkeling van TOM gaat vertraagd. Vooral in stresssituaties worden de moeilijkheden extremer voor een kind met autisme. Soms weten kinderen dat anderen anders reageren maar blokkeren ze volledig in momenten van stress en drukte.

 

Met de kennis hierover wordt specifiek gewerkt.

Bv.

* Hoe functioneren in groep?

* Verheldering van sociale regels

* Vreemd/ onbeleefd taalgebruik

* Zeggen wat je denkt: wanneer wel/ wanneer niet?

* Belang van de context! (een traan is soms verdriet, soms niet…)

* Sociale wereld verhelderen

* De leerkrachten van het hele team zijn op de hoogte van de specifieke aanpak van leerlingen met autisme. Er wordt hierover nascholing gevolgd.

 

* De leerkrachten in de autiklassen maken deel uit van het gespecialiseerde autiteam. Zij hebben ervaring in autiklassen en worden hierover regelmatig bijgeschoold zodat de nieuwste ontwikkelingen i.v.m. autisme gekend zijn.

 

* Nascholingen worden gevolgd in gespecialiseerde centra: bv. Autisme Centraal. Ook de gespecialiseerde begeleiders van de koepel van het Katholiek Onderwijs zorgen voor verspreiden van kennis rond autisme.

bottom of page